Na co kładziemy nacisk:

 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości,
 • opanowanie 2 języków zachodnioeuropejskich,
 • umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu,
 • powszechny udział uczniów w licznych konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich,
 • czynny udział w życiu kulturalnym regionu,
 • umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności,
 • wychowanie i kulturę osobistą uczniów,
 • umiejętność współpracy w grupie.

Co nas wyróżnia:

 • bezpieczna szkoła,
 • życzliwa atmosfera,
 • realizacja programu usportowienia dzieci i młodzieży poprzez koszykówkę,
 • udział klasy pierwszej SP w programie „Mały mistrz”,
 • udział w programach „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.

Ponadto dzieci uczęszczają na:

 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia na pływalni,
 • terapię pedagogiczną,
 • socjoterapię,
 • zajęcia logopedyczne.

Do tradycji naszej placówki należą:

 • rajdy turystyczne,
 • organizacja wspólnych Jasełek,
 • tematyczne imprezy szkolne i dyskoteki dla całej szkoły
 • obchody dnia Patrona
 • organizacja Turnieju Wiosennego Klas oraz Karaoke,
 • basen od klasy 1
 • bal choinkowy

Swoje zainteresowania i pasje uczniowie mogą rozwijać na kołach zainteresowań:

 • koło plastyczne,
 • koło matematyczne,
 • koło chemiczne,
 • koło informatyczne,
 • koło przyrodnicze,

Oferta dla uczniów z trudnościami:
Przed przyjęciem do klasy pierwszej organizowane są badania przesiewowe i rozmowa prowadzona przez logopedę, pediatrę i pedagoga. Dzięki temu wychowawca klasy 1 ma zdiagnozowanych wszystkich uczniów i może korygować ich ewentualne trudności już od pierwszych dni nauki. W działaniach tych wspiera go psycholog szkolny. Poza tym szkoła utrzymuje ścisły kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce organizowane są zajęcia terapeutycze.

Nasi uczniowie:
zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, plastycznych, muzycznych i sportowych, wielu zostało laureatami finałów olimpiad przedmiotowych, kontynuują naukę w wybranych przez siebie liceach w regionie. Dla tych uczniów prowadzone są zajęcia rozwijające.

Kadra:
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, gdzie większość stanowią pedagodzy posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego, stale kształcących się, otwartych na dalsze doskonalenie własnych umiejętności.
W szkole zatrudnieni są również pedagog, psycholog i logopeda.

Świetlica
Na terenie szkoły działa świetlica w godz. od 700 do 1700. Korzystają z niej uczniowie, którzy dojeżdżają do szkół z pobliskich miejscowości oraz oczekujący na zajęcia wybranego przez siebie koła zainteresowań.