Na co kładziemy nacisk:

 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości,
 • opanowanie 2 języków zachodnioeuropejskich,
 • umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu,
 • powszechny udział uczniów w licznych konkursach,
 • czynny udział w życiu kulturalnym regionu,
 • umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności,
 • wychowanie i kulturę osobistą uczniów,
 • umiejętność współpracy w grupie.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w:

 • kołach zainteresowań: plastycznym, matematycznym, chemicznym, geograficznym, informatycznym z elementami robotyki, dziennikarskim, przyrodniczym,
 • gimnastyce korekcyjnej,
 • zajęciach na pływalni,
 • terapii pedagogicznej,
 • socjoterapii,
 • zajęciach logopedycznych.

Do tradycji naszej placówki należą:

 • organizacja wspólnych Jasełek,
 • tematyczne imprezy szkolne,
 • obchody Dnia Patrona,
 • organizacja Turnieju Wiosennego Klas,
 • bale choinkowe,
 • akcje charytatywne,
 • targi szkół,
 • polonez na zakończenie szkoły,
 • udział uczniów w wolontariacie.

Kadra:
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, gdzie większość stanowią pedagodzy posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego, stale kształcących się, otwartych na dalsze doskonalenie własnych umiejętności.
W szkole zatrudnieni są również pedagog, psycholog i logopeda.